Ειδικότερα, οι κινητές μονάδες θα πραγματοποιήσουν δωρεάν προληπτικούς ελέγχους σε Νηπιαγωγεία και σε Δημοτικά Σχολεία από τις 8:30 έως τις 13:30.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα έχει ως εξής:

• Δευτέρα 23/9/2019: Νηπιαγωγείο Λακκώματος, Νηπιαγωγείο Νέας Γωνιάς, Νηπιαγωγείο Νέας Ηράκλειας

• Τρίτη 24/9/2019: Νηπιαγωγείο Φλογητών

• Τετάρτη 25/9/2019: Νηπιαγωγείο Νέων Πλαγίων, Νηπιαγωγείο Παραλίας Διονυσίου

• Πέμπτη 26/9/2019: Δημοτικό Σχολείο Κρήνης, Νηπιαγωγείο Κρήνης

• Παρασκευή 27/9/2019: Νηπιαγωγείο Αγίου Μάμα, Νηπιαγωγείο Νέας Ποτίδαιας