Ο Δήμος Πολυγύρου ανακοινώνει ότι δόθηκε παράταση της ρύθμισης των οφειλών προς τους ΟΤΑ Α βαθμού μέχρι τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 με την Α. 14365/2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 3615/30-09-2019 τεύχος Β).

Οι Δημότες που επιθυμούν τη ρύθμιση των οφειλών τους να απευθυνθούν στο Ταμείο του Δήμου Πολυγύρου όπως και στα κατά τόπους ταμεία των Δημοτικών Ενοτήτων Ανθεμούντα, Ζερβοχωρίων και Ορμύλιας και στα τηλέφωνα 23713 50742 ή 23713 50741 ή 23713 50789 το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019, κατά την οποία λήγει και η παράταση της παραπάνω ρύθμισης.