Έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τη νέα διοίκηση της δημοτικής επιχείρησης στο Σφαγείο της Συκιάς Χαλκιδικής, διαπιστώθηκε ότι για την ορθή λειτουργία του, τώρα αλλά και στο μέλλον θα πρέπει να γίνουν άμεσα σοβαρές παρεμβάσεις. Ειδικότερα θα πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις σε:

•Αντιηλεκτροπληξιακά έργα.

•Φωτισμός εσωτερικού χώρου.

•Αντικατάσταση-Συντήρηση θαλάμων ψύξεων.

•Αλλαγή ανεμιστήρων για καλή κυκλοφορία.

•Αντικατάσταση υαλοπινάκων και ασφαλειών.

•αντικατάσταση αντλιών.

•Στολές ένδυσης των εργαζομένων.

Οι εργασίες έχουν δρομολογηθεί ήδη και σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Τουριστικής Α.Ε Μαλλίνη Ιωάννη.θα έχουν μέγιστο χρόνο υλοποίησης 20 μέρες. Μέχρι τέλεσης των εργασιών το Σφαγείο θα παραμείνει κλειστό.