Επίσκεψη  στα σημεία όπου εκτελούνται εργασίες στο πλαίσιο του έργου «Κοπή χόρτων και καθαρισμός δρόμων και πρανών», πραγματοποίησε ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Γιάννης Γιώργος.
Οι εργασίες λαμβάνουν χώρα σε διάφορα σημεία, αρμοδιότητας οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και περιλαμβάνουν τον καθαρισμό της παρόδιας βλάστησης, την κοπή των δέντρων και των κλαδιών που εμποδίζουν την ορατότητα και την ασφαλή διέλευση των οχημάτων καθώς και καθαρισμό των πρανών από καταπτώσεις.
Ο Αντιπεριφερειάρχης ενημερώθηκε από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών έργων για την εξέλιξη της πορείας των εργασιών.
Παρόλο που υπήρχαν δυσκολίες εν μέσω τουριστικής περιόδου, λόγω της αυξημένης κίνησης στο οδικό δίκτυο, προχώρησε η υλοποίηση της σύμβασης και να καθαριστεί το μεγαλύτερο τμήμα του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της αντιπεριφέρειας ΧΑλκιδικής εξασφαλίζοντας έτσι την ασφαλή διέλευση των πολιτών και των επισκεπτών.
Οι εργασίες θα συνεχιστούν σε όλα τα τμήματα του οδικού δικτύου.