Από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Κοινότητας Σάρτης ανακοινώνεται ότι η νόσος της Αφρικανικής πανώλης των χοίρων βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βουλγαρία και έχει εξαπλωθεί μέχρι τα σύνορα της Ελληνικής Επικράτειας.

Η πλειονότητα των εστιών στη γειτονική χώρα έχει εντοπιστεί σε οικόσιτες εκτροφείς.

Για το λόγο αυτό οι κάτοχοι των οικόσιτων χοίρων στη χώρα μας είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν τα ζώα που εκτρέφουν στα γραφεία της κοινότητας μας, ειδάλλως θα σφαχτούν.

Εφόσον αυτά κρατηθούν θα ελεγχθούν από την κτηνιατρική Υπηρεσία και θα εκδοθεί κωδικός εκτροφής.

Η καταγραφή όλων των οικόσιτων χοίρων είναι υποχρεωτική και σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες κατοχή χοίρων που δεν έχουν δηλωθεί στη Κτηνιατρική Υπηρεσία, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ο Πρόεδρος Σπανός Γεωρ. Μιχαήλ»