Την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019 δικάζεται στον Πολύγυρο Χαλικιδικής, στο Μονομελές Πρωτοδικείο
Χαλκιδικής, η συνάδελφός μας Αναστασία Πατσιούρα, Μηχανολόγος Μηχανικός που υπηρετεί στην
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πολυγύρου, μετά από Αγωγή Αστυνομικού, ο οποίος ζητά το ποσό των
22.000€, για προσωπική του αποζημίωση, διότι θίχτηκε η τιμή και η υπόληψή του, μετά την διαμαρτυρία της
συναδέλφου για άδικη εις βάρος της κατηγορία.
Η συνάδελφος κατηγορήθηκε άδικα, ενώ ήταν σε θερινή άδεια, για παραλείψεις στην σήμανση σε
αυθαίρετη διάνοιξη τάφρου από τον Δήμο στην περιοχή «Έξι βρύσες» στον Πολύγυρο, με αποτέλεσμα να
χάσει την ζωή του ένα νέο παιδί τον Αύγουστο του 2009. Η συνάδελφος την στιγμή του συμβάντος
απουσίαζε σε θερινή άδεια, επτά μήνες μετά το δυστύχημα, τον Μάρτιο του 2010, της επιδόθηκε κλήση –
κατηγορία από τον αστυνομικό, ότι την συνέλαβε επ’ αυτοφώρω για πλημμελή σήμανση κατά τις εργασίες
διάνοιξης της τάφρου και της βεβαιώθηκε πρόστιμο 1.500€. Είναι γνωστό ότι για την αυθαίρετη διάνοιξη
της τάφρου δεν προηγήθηκε καμία μελέτη από την τότε αρμόδια ΤΥΔΚ του νομού και δεν ορίσθηκε
κανένας επιβλέπων μηχανικός. Κανένας υπάλληλος του Δήμου Πολυγύρου δεν ευθυνόταν για την
αυθαίρετη διάνοιξη της τάφρου (άλλωστε το θέμα κρίθηκε στο δικαστήριο και καταδικάστηκε ο υπαίτιος).
Ενώ το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έκανε δεκτή την προσφυγή της συναδέλφου κατά της
κλήσης – κατηγορίας και επιβολής προστίμου του αστυνομικού, καθώς έκρινε ότι η συνάδελφος δεν είχε
καμία απολύτως ευθύνη για το δυστύχημα, καλείται στις 6 Νοεμβρίου 2019 να αντιμετωπίσει την εμπαθή
αντίδραση του αστυνομικού, ο οποίος αδίκως την ενέπλεξε όπως αποδείχθηκε.
Συμπαραστεκόμαστε στη συνάδελφο μας Αναστασία Πατσιούρα και αντιδρούμε σε κάθε άδικη
εμπλοκή συναδέλφου σε μακροχρόνιες και πολυδάπανες δικαστικές περιπέτειες, με προσωπικό κόστος και
εις βάρος της εργασίας μας και της οικογενειακής μας ηρεμίας.