Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ν. Προποντίδας, που συγχρηματοδοτείται από το “ΕΣΠΑ 2014-2020”, και το Δημοτικό Σχολείο Ολύνθου, το οποίο συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα NEMESIS, συνεργάζονται και υλοποιούν τη δράση με θέμα <<Bio-νουμε και προσφέρουμε>>, τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου και ώρα 10 το πρωί στο Πολιτιστικό Κέντρο Ολύνθου.
Η δράση στοχεύει στην ανάδειξη ενός νέου εκπαιδευτικού μοντέλου, το οποίο θα συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού των μαθητών για στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.