Από την όμορφη Λάρισα ξεκινάει ο τηλεοπτικός Δεκέμβριος στο «Πολιτιστικό Ημερολόγιο».
Η εκπομπή που αγαπήθηκε πολύ από το κοινό και συνεχίζει για ακόμη μία χρονιά, παρουσιάζει τον μύλο του Παππά στη Λάρισα.
Ο Μύλος του Παππά είναι ένα μουσείο πολιτιστικής κληρονομιάς για την Λάρισα, ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας της θεσσαλικής πόλης, με σημαντική παρακαταθήκη αναμνήσεων.
Νερόμυλος, ατμόμυλος, κυλινδρόμυλος στις διαδοχικές φάσεις της εξέλιξής του από την ίδρυσή του στα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τη δεκαετία του 1980 που σταμάτησε τη δραστηριότητά του.
Παρουσίαση- παραγωγή Σουζάνα Καζάκα,
Σκηνοθεσία Ζωή Γανίτη