Συνεχίζει τις επισκευές στα διδακτήρια ο Δήμος Κασσάνδρας στο πλαίσιο ευπρεπισμού και συντήρησης των δομών Εκπαίδευσης, πάντα με στόχο την επίλυση προβλημάτων που παρατηρούνταν σ’ αυτά και δυσκόλευαν την καθημερινότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
Στο Γυμνάσιο Κασσάνδρειας ο Δήμος εκτελεί εργασίες τοποθέτησης μονωτικών υλικών αλλά και ελαιοχρωματισμού του κτιρίου.
Η Δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά δήλωσε: “Συντηρούμε τα διδακτήρια του Δήμου μας εκτελώντας μια σειρά εργασιών για να καλύψουμε πολλές από τις ανάγκες που έχουμε εντοπίσει. Θα συνεχίσουμε μέχρις ότου να επιλυθούν όλα τα προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί σε κάθε διδακτήριο. Στόχος μας είναι να διευκολύνουμε τις συνθήκες λειτουργίας των κτιρίων και την καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών”.