Σχεδόν όλες τις ημέρες του μήνα πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις και ομιλίες διάφορων θεμάτων.
Αναλυτικά: