Δημιουργικό εργαστήριο εξοικείωσης με τη γαλλική γλώσσα μέσα από το παιχνίδι για παιδιά από 6 έως 12 ετών θα πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκεμβρίου στον Πολύγυρο.
Η δράση θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Βιβλιοθήκη στις 5.30 το απόγευμα, και τη διοργάνωση έχουν το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, ο Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου καθώς και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολυγύρου.