Ανακοίνωση-ενημέρωση εξέδωσε ο δήμος Πολυγύρου σχετικά με όσους υποβάλλουν δήλωση για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου.
Αναλυτικά αυτή αναφέρει:
«Ενημερώνονται οι πολίτες, οι οποίοι είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τον Δήμο Πολυγύρου, μπορούν να προσέλθουν στις αντίστοιχες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Πολυγύρου όπου ανήκει το ακίνητο και να υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31-3-2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για την μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης.
Διαφορές στους αναλογούντες φόρους ,τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων αυτών θα υπολογίζονται και θα οφείλονται μόνο από την 1η-1-2020.
Μετά τη παρέλευση της προαναφερόμενης ημερομηνίας δεν θα υπάρχει δυνατότητα αναδρομικής απαλλαγής».