Μια διαδραστική παράσταση -παραμύθι για παιδιά με την είσοδο να είναι δωρεάν.