Σήμερα, Τετάρτη 15 Ιανουαρίου είναι η τελευταία ημέρα πληρωμής των τελών κυκλοφορίας.
Οσοι δεν το πράξουν ή δεν παραδώσουν τις πινακίδες των οχημάτων τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με υψηλά πρόστιμα.
Το υπουργείο Οικονομικών για πρώτη φορά έδωσε τόσο μεγάλη χρονική παράταση, διάρκειας 2 εβδομάδων, στην εξόφληση των Τελών Κυκλοφορίας ή στην κατάθεση των πινακίδων κυκλοφορίας και όπως ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση «μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης προθεσμίας, κάθε πληρωμή θα θεωρείται εκπρόθεσμη και θα επιβαρύνεται με πρόστιμο».

  • Η εκπρόθεσμη πληρωμή των τελών κυκλοφορίας ή η μη πληρωμή τους επισύρει πρόστιμο στο 100% των τελών που αναλογούν στο όχημα.

Αναλυτικά καταβάλλεται:
Α. Πρόστιμο ισόποσο των Τελών Κυκλοφορίας, αν το όχημα είναι δίκυκλο/τρίκυκλο Ι.Χ. ή επιβατικό Ι.Χ.

Β. Πρόστιμο ίσο με το 50% των Τελών Κυκλοφορίας, αν το όχημα είναι επιβατικό Δ.Χ.
Γ. Μηδενικό πρόστιμο αν τα τέλη κυκλοφορίας είναι λιγότερα από 30 ευρώ.