Διευκρινίσεις ζητά ο βουλευτής Γ. Βαγιωνάς για το νέο σχέδιο της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.

  Ερώτηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς υποβάλλει ο βουλευτής της ΝΔ στη Χαλκιδική Γιώργος Βαγιωνάς, μετά και την υποβολή από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. με το υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/108439/1464/22.11.2019 έγγραφο, του νέου τροποποιημένου επενδυτικού σχεδίου. Ο βουλευτής επικεντρώνεται στους περιβαλλοντικούς όρους και στα εργασιακά ζητήματα των απασχολούμενων. Ειδικότερα αναφέρει:

  Με γνώμονα ότι:

  · Από το άρθρο 3 της σύμβασης μεταβίβασης (αρ. 52 του νόμου
  3220/2004), συνάγεται η παραγωγή χρυσού μέσω καθετοποιημένης παραγωγικής
  διαδικασίας,

  · Η υπ’ αριθμ. 201745/26-7-2011 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
  (ΑΔΑ: 4ΑΣΔ0-ΩΔ0) θέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την
  περιβαλλοντική παρακολούθηση αλλά και τις δραστηριότητες περιβαλλοντικής
  αποκατάστασης,

  · Προτεραιότητα δίνεται «στην τοπική κοινωνία, με 9 στους 10
  εργαζομένους μας να προέρχονται από τον Δήμο Αριστοτέλη», σύμφωνα με την
  ιστοσελίδα της εταιρείας,

  · Σημαντικός αριθμός εργαζομένων απασχολούνται σε υπεργολάβους της
  εταιρείας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., με αναφορές για μισθοδοσία κατώτερης
  των προβλεπόμενων,

  Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

  1. Το νέο τροποποιημένο επενδυτικό σχέδιο, το οποίο υπέβαλε η
  εταιρεία, επιφέρει αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία (καθετοποιημένη
  παραγωγή) της εταιρείας καθώς και στην περιβαλλοντική παρακολούθηση και
  τη μετέπειτα αποκατάσταση του χώρου των μεταλλείων;

  2. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι αποκαταστάσεις, οι οποίες
  προβλεπόταν στην υπ’ αριθμ. 201745/26-7-2011 ΚΥΑ; ‘Έχει προβεί η
  Επιστημονική Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων (όρος
  δ1.39 της υπ’ αριθμ. 201745/26-7-2011 ΚΥΑ) σε ελέγχους για την
  αξιολόγηση της προόδου των αποκαταστάσεων, όπως ορίζει η υπ’ αριθμ.
  169546/23-07-2013 ΚΥΑ (ΑΔΑ: ΒΛ450-Μ3Μ), και έχουν ληφθεί υπόψη τα
  πορίσματα ελέγχου στο νέο επενδυτικό σχέδιο;

  3. Στο νέο τροποποιημένο επενδυτικό σχέδιο υπάρχει αναφορά στη
  δέσμευση για απασχόληση εργαζομένων προερχόμενων από τον Δήμο Αριστοτέλη
  αλλά και ευρύτερα από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής;

  4. Ποιες είναι οι ενέργειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
  Ενέργειας, και ειδικότερα της Επιστημονικής Επιτροπής Ελέγχου Τήρησης
  των Περιβαλλοντικών Όρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του
  περιβάλλοντος στην περιοχή;

  5. Ποιες είναι οι ενέργειες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
  Υποθέσεων προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων,
  τόσο στην εταιρεία όσο και σε υπεργολάβους αυτής, καθώς η Επιχειρησιακή
  Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, την οποία υπέγραψαν το Σωματείο
  Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων των εταιρειών Άκτωρ ΑΤΕ – Ελληνικός Χρυσός
  «Αγία Βαρβάρα» και το Επαγγελματικό Σωματείο Μεταλλωρύχων Υπογείων Στοών
  Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.,
  αφορούσε τη διετία 2016-2017;