Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του δικτύου της Νότιας Χαλκιδικής

    Γίνεται γνωστό ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος για την αποσφράγιση των υποβληθέντων προσφορών δεν θα πραγματοποιηθεί, όπως είχε οριστεί με τη Διακήρυξη, την Τρίτη 28.01.2020, εξαιτίας διαδικαστικών προβλημάτων.

    Με μεταγενέστερη ανακοίνωση θα ενημερωθείτε εγκαίρως για την ημερομηνία αποσφράγισης.