Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών η Αναστασία Χαλκιά

  Τιμή για την Κασσάνδρα, η οποία αποκτά ακόμη μια δυνατή εκπροσώπηση για τα  Ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων, αποτελεί η ομόφωνη εκλογή από το Δ.Σ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος,  της Δημάρχου Κασσάνδρας Αναστασίας Χαλκιά ως Τακτικής Εκπροσώπου στην Ελληνική αντιπροσωπεία του CEMR.

  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών (CEMR) ασχολείται με πολλούς τομείς δραστηριοτήτων όπως είναι η περιφερειακή πολιτική, οι μεταφορές, το περιβάλλον, οι ίσες ευκαιρίες στην Ευρώπη και οι επιτροπές αλλά και οι ομάδες εργασίας του επιδιώκουν να επηρεάσουν θετικά τα νομοσχέδια της Ε.Ε εξασφαλίζοντας ότι τα ενδιαφέροντα και οι ανησυχίες των τοπικών και περιφερειακών αρχών λαμβάνονται υπόψη από τα πιο αρχικά στάδια της νομοθετικής διαδικασίας.

  Το CEMR λειτουργεί προς την κατεύθυνση  ενίσχυσης των Τοπικών Αρχών και ασκεί επιρροή στη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία και πολιτική.

  Η Δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά  δήλωσε: «Αισθάνομαι μεγάλη τιμή και ευθύνη να υπηρετήσω την αυτοδιοίκηση μέσα από ένα πολύ σημαντικό Όργανο που μόνο θετικά μπορεί να προσφέρει στη χώρα αλλά και στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τους πολίτες, δια μέσου της αυτοδιοίκησης.

  Ευχαριστώ τον  Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε Δημήτρη Παπαστεργίου αλλά και όλους τους συναδέλφους στο Δ.Σ   που ομόφωνα με εμπιστεύτηκαν και με εξέλεξαν Τακτική Εκπρόσωπο στο CEMR και συγχαίρω τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα ο οποίος ορίστηκε επικεφαλής της Ελληνικής αντιπροσωπείας, με τον οποίο θα συνεργαστούμε εποικοδομητικά και ουσιαστικά.

  Διαβεβαιώνω τους συμπολίτες μου ότι θα εργαστώ σκληρά και από αυτή τη θέση, πάντα με γνώμονα την πρόοδο της αυτοδιοίκησης και της Ευρωπαϊκής ιδέας».