Η Κυριακή 02 Φεβρουαρίου του 2020 είναι μοναδική για όλο τον 21ο αιώνα, που να είναι σε καρκινική γραφή.

Καρκινικές επιγραφές ή καρκίνοι ονομάζονται συμμετρικές φράσεις οι οποίες μπορούν να διαβαστούν είτε από την αρχή είτε από το τέλος. Π.χ. τα ονόματα “ΑΝΝΑ” ή “ΣΑΒΒΑΣ” αλλά και πόλεις όπως “ΣΕΡΡΕΣ” είναι καρκινικές.

Όπως και η λέξη “άλλα” ή “αλλά”. Η γνωστότερη καρκινική επιγραφή είναι η: “Νίψον ανομήματα μη μόναν όψιν” (σε ελεύθερη μετάφραση στα νέα ελληνικά: πλύνε τις αμαρτίες, όχι μόνο το πρόσωπο) η οποία χαρασσόταν συχνά σε πηγές. Αν διαβάσει κάποιος την ημερομηνία 02/02/2020, τότε θα διαπιστώσει πως διαβάζεται με τον ίδιο τρόπο είτε από την αρχή είτε από το τέλος.

Η σύμπτωση είναι εξαιρετικά σπάνια να ισχύει για όλον τον πλανήτη και για τα οκτώ ψηφία, από τη στιγμή που στην Αμερική, στις ημερομηνίες αναγράφεται πρώτα ο μήνας και μετά η ημέρα.

Στις 20.02.2002 που και πάλι υπήρχε καρκινική γραφή, στην Αμερική γραφόταν 02.20.2002, ενώ επόμενη ανάλογη ημέρα με καρκινική γραφή για εμάς θα είναι στις 22/02/2022, που στην Αμερική θα γράφεται ως 02/22/2022.

Η τελευταία φορά που συνέβη κάτι ανάλογο και με τους δύο τρόπους αναγραφής της ημερομηνίας ήταν πριν από 909 χρόνια, στις 11/11/1111, ενώ θα ξανασυμβεί μετά από 101 χρόνια και συγκεκριμένα όταν το ημερολόγιο δείξει 12/12/2121.

Πηγή: cityportal.gr