Εντατικές είναι το τελευταίο διάστημα οι διάφορες εργασίες που γίνονται στα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής.

Συγκεκριμένα γίνεται διάνοιξη των αγροτικών δρόμων από ειδικά μηχανήματα, καθαρισμός δημοτικών χώρων ενώ θα ακολουθήσουν σύμφωνα με την ενημέρωση και άλλες εργασίες.

Πηγή: NEA RODA