Δήμος Κασσάνδρας: Πρόσκληση συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του ΚΔΒΜ

    Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης-Νέα Φάση του δήμου Κασσάνδρας υπάρχει για τους ενδιαφερομένους.

    Σύμφωνα με την ανακοίνωση-ενημέρωση «ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Κασσάνδρας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κασσάνδρας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας. Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κασσάνδρας μπορούν να δημιουργηθούν στη Νέα Φάση, τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

    ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

    1) Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1) 125 2) Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 50 3) Συμβουλευτική σταδιοδρομίας 25 4) Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.) 25 5) Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης 25 6) Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25 7) Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών 25