Δήμος Πολυγύρου: Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11/2/2020 και ώρα 19:00 με τα παρακάτω θέματα:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για επαπειλούμενη κατάργηση γραφείου ΔΕΗ Πολυγύρου (Εισηγ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
  2. Αίτημα αναβάθμισης υπηρεσιών Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μετά την ψήφιση του νέου νόμου περί Πολιτικής Προστασίας (Εισηγ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
  3. Υποβολή αιτημάτων για την παραχώρηση στον Δήμο Πολυγύρου εκτάσεω του Δασαρχείου και του Παλαιού Νοσοκομείου Χαλ/κής για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου (ανέγερση σχολείων κ.λ.π.) (Εισηγ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
  4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Έργου με τίτλο: «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων Τ. & Δ.Κ. Δήμου Πολυγύρου» αρ. μελ. 81/12 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
  5. Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας στιγμιαίας χρήσης του πεζοδρομίου για είσοδο – έξοδο οχημάτων σε ιδιωτικούς χώρους (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
  6. Έγκριση ή μη αίτησης της κ. Μπαραχάνου Μαρίας για τροποποίηση όρων σύμβασης μίσθωσης (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
  7. Λήψη απόφασης για την μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες έλευσης του Φυσικού Αερίου (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)