Ο Βουλευτής Χαλκιδικής, Γεώργιος Βαγιωνάς, στάθηκε στη κατασκευή του φράγματος του Χαβρία, που φαίνεται να δρομολογείται μετά από συντονισμένες ενέργειες.

Αναλυτικά:

Ειδικότερα σήμερα Πέμπτη 13/2/2020 συνεδρίασε η Διυπουργική Επιτροπή Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα και εγκρίθηκε η υπαγωγή του έργου στις διατάξεις του Ν. 3389/2005.

Μετά από χρόνια επίμονων προσπαθειών, δρομολογείται η υλοποίηση αυτού του μεγαλόπνοου έργου, του τόσο σημαντικού για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στη Χαλκιδική.

Ο Βουλευτής Χαλκιδικής, Γεώργιος Βαγιωνάς, δήλωσε, επίσης, «Από πλευράς μου θα συνεχίσω να καταβάλλω κάθε προσπάθεια για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την έναρξη του έργου».