Η Πολιτιστική και Λαογραφική Ομάδα Νέας Φώκαιας ενημερώνει ότι σήμερα, Κυριακή 16/2/2020 θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Ώρα έναρξης ψηφοφορίας 11.00 και ώρα περαίωσης ψηφοφορίας 18.00.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη των δύο τελευταίων ετών.

Πρέπει να τονιστεί ότι η συμμετοχή όλων στην εκλογική διαδικασία είναι εξαιρετικά σημαντική για την ομαλή λειτουργία και απαραίτητη προϋπόθεση για την πολιτιστική δράση του συλλόγου.