Οι τελευταίες εξελίξεις με τα κρούσματα κορονοϊού και την απόφαση για ματαίωση όλων των καρναβαλικών εκδηλώσεων συμπαρέσυρε και τις αντίστοιχες του δήμου Σιθωνίας.

Αναλυτικά με δελτίο Τύπου που εξεδόθη γίνεται γνωστό πώς:

«Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι ματαιώνονται όλες οι καρναβαλικές εκδηλώσεις στον Δήμο Σιθωνίας λόγω άμεσου κινδύνου της Δημόσιας Υγείας σύμφωνα με την από 27-2-2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοιού COVID-19.

Ως εκ τούτου καλούνται όλοι οι αποδέκτες του παρόντος (τοπικοί φορείς, πολιτιστικοί και λοιποί σύλλογοι, ομάδες ατόμων, κλπ) όπως συμμορφωθούν με την σχετική Κ.Υ.Α των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη , Υγείας και Εσωτερικών.

Η μη συμμόρφωση επισύρει τις συνέπειες της παραγράφου 6 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοιού (ΦΕΚ Α’ 42)».