Παρεμβάσεις αισθητικής αλλά και ουσιαστικού οφέλους εκτελεί η  Δημοτική ΑΕ Σιθωνίας στο κάμπινγκ Πλατανίτσι. Το έργο βρίσκεται στη φάση της προεργασίας με το υπόστρωμα στον δρόμο, για την ανανέωση και την ασφαλτόστρωση.

φωτό από fb Ιωάννη Μαλλίνη, Προέδρου Δημοτικής Επιχείρησης