Ανοιχτά θα είναι αύριο, Καθαρά Δευτέρα τα ιχθυοπωλεία, τα σούπερ μάρκετ καθώς και οι φούρνοι για να εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές, ενώ θα λειτουργήσουν κανονικά και οι λαϊκές αγορές.

Επίσης ανοιχτή θα είναι τόσο η Βαρβάκειος αγορά όσο και η ψαραγορά του Ρέντη στην Αθήνα.

Η Καθαρά Δευτέρα, δεν θεωρείται εξαιρέσιμη αργία για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Συνεπώς, επιτρέπεται η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών είναι νόμιμη, χωρίς να δημιουργεί αξίωση για πρόσθετη αμοιβή.