Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κασσάνδρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κασσάνδρας, που εδρεύει στην Καλλιθέα Χαλκιδικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης.

Λεπτομέρειες για τα απαραίτητα στοιχεία μπορείτε να βρείτε στο www.kedikassandras.gr.