Κλειστά από σήμερα 9 Μαρτίου 2020 και για 4 εβδομάδες όλα τα ΚΑΠΗ του Δήμου Ν. Προποντίδας μετά από σχετική απόφαση του Υπουργείου Υγείας για όλα τα ΚΑΠΗ της χώρας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην απόφαση η μετάδοση του νέου κορονοϊού εξαπλώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο κι ολόκληρη η Ευρώπη βρίσκεται σε μια επιδημική φάση πολλαπλών εισαγωγών, με επακόλουθο μετάδοσης στην κοινότητα. Έτσι προκύπτει η ανάγκη λήψης νέων μέτρων προστασίας των ευπαθών ομάδων που πέρα του προαναφερθέντος περιλαμβάνει:

  • Αναστολή οιασδήποτε συνεδριακής εκδήλωσης στην επικράτεια για τις επόμενες 4 εβδομάδες.
  • Αναστολή όλων των σχολικών εκδρομών στο εσωτερικό της χώρας για 2 εβδομάδες.
  • Διεξαγωγή όλων των αθλητικών εκδηλώσεων κεκλεισμένων των θυρών, για τις επόμενες 2 εβδομάδες.