Αναλυτικά:

«Διευρυμένη Εκτελεστική Επιτροπή σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Προβληματισμός και ανησυχία χωρίς πανικό και απελπισία. Βρισκόμαστε σε δοκιμασία ως κοινωνία και ως οργανωμένη πολιτεία. Άς αναλάβει ο καθένας την προσωπική του ευθύνη και ας αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, διαφυλάσσοντας με τον καλύτερο τρόπο την ζωή του και την ζωή των γύρω του,τηρώντας τα μέτρα της Πολιτείας και της Αυτοδιοίκησης. Η Ιταλία είναι δίπλα μας. Άς παραδειγματιστούμε».