Ειδικά διαχωριστικά τοποθετήθηκαν στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ έτσι ώστε να αποκλειστεί η μπροστά πόρτα τους, κίνηση που εντάσσεται στα μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή του κορωνοϊού.

Στα λεωφορεία έχουν τοποθετηθεί διαχωριστικές αυτοκόλλητες ταινίες, χωρίζοντας το μπροστινό μέρος από το υπόλοιπο.

Με αυτόν τον τρόπο κανείς δεν θα μπορεί να ανεβαίνει ή να κατεβαίνει από την μπροστινή πόρτα.

Τα λεωφορεία του Οργανισμού απολυμαίνονται κάθε βράδυ.