Ποσό άνω των 2.000.000 ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Αριστοτέλη για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους

Οπως ανακοίνωσε ο  «Δήμος Αριστοτέλη, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πως μετά από έγκαιρες ενέργειες και άριστη συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, εξασφαλίστηκε η ένταξη του συνόλου των τελεσίδικα βεβαιωμένων -με δικαστικές αποφάσεις- οφειλών του Δήμου προς τρίτους, για προμήθειες, έργα και υπηρεσίες προηγουμένων ετών, ύψους 2.213.817 ευρώ, σε πρόγραμμα κάλυψης ληξιπρόθεσμων οφειλών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, δήλωσε σχετικά:

«Ο Δήμος έχει συνέχεια και ως Δημοτική Αρχή έχουμε στόχο την ταχύτερη δυνατή εξυγίανση των οικονομικών του. Αποτελεί ευτύχημα, το γεγονός ότι καταφέραμε να καλύψουμε το σύνολο των τελεσίδικα βεβαιωμένων οφειλών μας, αφαιρώντας ένα μεγάλο βάρος από τις συσσωρευμένες οικονομικές υποχρεώσεις του Δήμου.

Επιχειρούμε να είμαστε συνεπείς στην υλοποίηση των προγραμματικών μας δεσμεύσεων, φροντίζοντας παράλληλα να νοικοκυρέψουμε τα του οίκου μας. Έτσι θα συνεχίσουμε….»