Κάθε επικοινωνία με την Ιταλία όσον αφορά τις αεροπορικές πτήσεις σταμάτησε από χθες η Ελλάδα, απόφαση την οποία ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Συγκεκριμένα από τις 14 Μαρτίου έως και τις 29 αναστέλλονται όλες οι πτήσεις μεταφοράς επιβατών από και προς τα αεροδρόμια της Ιταλίας, σύμφωνα με τη νέα ΝΟΤΑΜ από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας λόγω κορωνοϊού.

Από την προσωρινή απαγόρευση πτήσεων που επιβάλει η Ελλάδα προς και από Ιταλία εξαιρούνται οι εμπορευματικές (Cargo) και οι υγειονομικού ενδιαφέροντος πτήσεις (sanitary).