Μπορεί όλοι να έχουν στρέψει την προσοχή τους στην υλοποίηση των αυστηρών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού, ωστόσο οι Έλληνες δεν πρέπει να λησμονούν τις προσπάθειες των Ελληνικών δυνάμεων στα σύνορα Ελλάδας – Τουρκίας.

Η Εθελοντική ομάδα Νέας Βύσσας φαίνεται πως δέχθηκε σημαντικά υλικά για τις Ελληνικές Αρχές στον Εβρο, δείχνοντας πως η χώρα σκέφτεται το μέτωπο των συνόρων.

Τα πράγματα που συγκεντρώθηκαν θα παραδοθούν άμεσα για να καλύψουν τις ανάγκες των δυνάμεων στα σύνορα.