Ανακοίνωση για τα έκτακτα μέτρα πρόληψης που πάρθηκαν κατά της μετάδοσης του κορωνοϊού αλλά και με οδηγίες για αποφυγή συνωστισμού εξέδωσε η Αστυνομική Διεύθυνση Χαλκιδικής.

Αναλυτικά:

«Στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων πρόληψης κατά της μετάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19) και προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός πολιτών που εξυπηρετούνται ταυτόχρονα εντός των αστυνομικών καταστημάτων, ενημερώνονται οι πολίτες για τα κάτωθι :

Έκδοση Ταυτοτήτων – Διαβατηρίων

Θα εξυπηρετούνται μόνο οι περιπτώσεις οι οποίες επιβάλλουν την άμεση έκδοσή τους. Για το επείγον της περίπτωσης θα αποφαίνεται το προσωπικό των γραφείων ταυτοτήτων και διαβατηρίων αντίστοιχα, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες και θα ορίζεται συγκεκριμένη ώρα προσέλευσης αυτών προς εξυπηρέτηση και αποφυγή συνωστισμού (ραντεβού).

 

 • Γραφείο Διαβατηρίων τηλ. 2371021637, 2371021632
 • Γραφείο ταυτοτήτων Τ.Α Πολυγύρου τηλ. 2371021639
 • Γραφείο ταυτοτήτων Α.Τ Μουδανιών τηλ. 2373065584
 • Γραφείο ταυτοτήτων Α.Τ Καλλικράτειας τηλ. 2399021202
 • Γραφείο ταυτοτήτων Α.Τ Κασσάνδρας τηλ. 2374022204, τηλ. 2374023333
 • Γραφείο ταυτοτήτων Α.Τ Σιθωνίας τηλ. 2375032416
 • Γραφείο ταυτοτήτων Α.Τ Αρναίας τηλ. 2372022205
 • Γραφείο ταυτοτήτων Α.Τ Αγίου Όρους τηλ. 2377023212

Θεώρηση – έκδοση – ανανέωση αδειών

Ενδεικτικά:

 • Μοτοποδηλάτων (Τροχαία)
 • Όπλων
 • Αδειών εργασίας
 • Άδειες διαμονής πολιτών Τρίτων Χωρών

Μόνο στις περιπτώσεις λήξης τους ή έκδοσής τους για εξαιρετικούς λόγους και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας για ραντεβού

(Γραφείου Μοτοποδηλάτων

 • Τ.Τ. Μουδανιών τηλ. 2373053376
 • Τ.Τ Πολυγύρου τηλ. 2371021661
 • Α.Τ. Καλλικράτειας τηλ. 2399021202
 • Α.Τ. Κασσάνδρας τηλ. 2374022204, τηλ. 2374023333
 • Α.Τ Σιθωνίας τηλ. 2375032412
 • Α.Τ Αρναίας τηλ. 2372022205

(τηλ. Γραφείου αδειών όπλων και εργασίας

 • Τ.Α Πολυγύρου τηλ. 2371021645, τηλ. 2371021635
 • Α.Τ. Καλλικράτειας τηλ. 2399021202
 • Α.Τ. Κασσάνδρας τηλ. 2374022204, τηλ. 2374023333
 • Α.Τ Σιθωνίας τηλ. 2375032412
 • Α.Τ Αρναίας τηλ. 2372022205
 • Α.Τ Μουδανιών τηλ. 2373065588

 

Τροχονομικές κλήσεις

Η υποβολή ενστάσεων – αντιρρήσεων καθώς και η ενημέρωση περί των αποτελεσμάτων αυτών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω e mail ή fax. Προς τον σκοπό αυτό, ο αστυνομικός που βεβαιώνει την παράβαση, θα ενημερώνει υποχρεωτικά τον ενδιαφερόμενο για τα προαναφερόμενα και προς εξυπηρέτηση της ως προσήκουσας  διαδικασίας.

 

Αιτήσεις πολιτών για αντίγραφα Β.Α.Σ. και αναφορών περιπολικών

Αναβολή εξυπηρέτησης μέχρι την λήξη της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων την 27/3/2020, καθώς τα εν λόγω αντίγραφα δεν μπορούν να υποβληθούν σε αρμόδιο δικαστήριο. Κατεπείγουσες περιπτώσεις θα εξετάζονται από τον εκάστοτε Διοικητή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

 

Επισκεπτήρια Κρατητηρίων

Κατά το επισκεπτήριο θα τηρείται η προσήκουσα διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα όπως θα καθορίζεται από τους εκάστοτε Διοικητές Υπηρεσιών μας.

 

Γενικά

Η προσέλευση πολιτών για παράδοση – παραλαβή αφαιρεθέντων στοιχείων, θεώρηση γνησίων υπογραφής και γενικότερα εφόσον προσέρχονται για διεκπεραίωση υποθέσεών τους θα επιτρέπεται μέχρι τον μέγιστο αριθμό των δύο (2) ατόμων ανά υπηρεσία. Πολίτες πλέον των δύο θα αναμένουν εκτός αστυνομικού καταστήματος και θα εισέρχονται με την αποχώρηση των προηγουμένων. Εκτός αστυνομικού καταστήματος θα παραμένουν και οι συνοδοί όσων προσέρχονται για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον η παρουσία τους δεν είναι αναγκαία εντός του καταστήματος.