Η διεύθυνση του ΓΕΛ Ν. Μουδανιών ενημέρωσε τους μαθητές για την εξέλιξη της εξ αποστάσεως διδασκαλίας που αναμένεται να είναι έτοιμη τις επόμενες ημέρες.

Σχεδόν όλες οι σχολικές μονάδες της χώρας προετοιμάζονται για την εξ αποστάσεως διδασκαλία που θα εφαρμοστεί τις ημέρες που θα παραμείνουν κλειστές λόγω των αυστηρών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Αναλυτικά:

Ενόψει της έναρξης της εξ αποστάσεως διδασκαλίας – υποστήριξης των μαθητών και μαθητριών του ΓΕ.Λ. Ν. Μουδανιών σας ενημερώνουμε ότι:

1. Για την περιοχή μας αναμένουμε τις επόμενες ημέρες σαφείς οδηγίες και ενημέρωση από το Υπουργείο, ειδικότερα σε σχέση με την πλατφόρμα Webex.

2. Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Καθηγητών-τριών εργαζόμαστε πάνω σε εναλλακτικές μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας-υποστήριξης. Υπάρχει πληθώρα εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτόν τον σκοπό, από την απλή επικοινωνία μέσω email ή εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης και τη δημοσίευση υλικού στον ιστότοπο του σχολείου, μέχρι την οργάνωση εικονικών τάξεων με πιο εξειδικευμένα εργαλεία όπως το η-τάξη του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου ή το Google classroom, ή την εκπαιδευτική πλατφόρμα moodle. Κάθε καθηγητής-τρια θα επιλέξει το εργαλείο που θεωρεί ότι θα έχει τα καλύτερα αποτελέσματα και θα επικοινωνήσει με τους-τις μαθητές-τριες του για να ξεκινήσει η εξ αποστάσεως διαδικασία.

3. Σε πρώτη φάση, απόλυτη προτεραιότητα δίνεται στα μαθήματα της Γ Λυκείου.
4. Αυτήν τη στιγμή αναπτύσσεται νέος ειδικός δικτυακός τόπος του ΓΕ.Λ. Ν. Μουδανιών, όπου θα αναρτώνται οδηγίε ς και σύνδεσμοι για όλες τους διαθέσιμους τρόπους εξ αποστάσεως διδασκαλίας-υποστήριξης.

Σε επόμενη φάση, σύντομα, θα επανέλθουμε με πιο σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις.