Μία ακόμη σπουδαία πρωτοβουλία πήραν τα μέλη της Ομάδας Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κίνηση Πολιτών Πευκοχωρίου».

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα γίνει οργανωμένος καθαρισμός της παραλίας από μηχανήματα του Δήμου.

Βάρκες και κατασκευές από καταστήματα πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα. Σαν πρώτο έτος εφαρμογής κανονισμών καθαριότητας και συμμόρφωσης,δείχνοντας κατανόηση και ελαστικότητα,οι βάρκες θα απομακρύνονται με δυνατότητα να τις αναζητήσουν οι ιδιοκτήτες τους.

Από τον επόμενο χρόνο θα αφαιρούνται και θα απομακρύνονται μόνιμα ως εγκαταλειμμένες.

Πηγή FB: Ομάδα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κίνηση Πολιτών Πευκοχωρίου»