Μέλη του ιατρικού συλλόγου Χαλκιδικής προσφέρονται να εξυπηρετήσουν τηλεφωνικά συμπολίτες για τη περίοδο της πανδημίας, προκειμένου να καθοδηγούν όσους δεν έχουν πρόσβαση στα κάτωθι κέντρα υγείας και σε ιατρούς.