Στο βίντεο που ακολουθεί, αναλύονται όλες οι οδηγίες προς στους γονείς για να γράψουν τα παιδιά τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και να ξεκινήσουν τη διαδικτυακή διδασκαλία.