Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ζήτησε καθολική εφαρμογή των μέτρων ενίσχυσης προς όλες τις επιχειρήσεις μετά τους κανόνες κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού, που επηρεάζουν πολλές εργασίες.

Αναλυτικά, το αίτημα προς τον Υπουργό:

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Στις δύσκολες ώρες που διανύει η κοινωνία πρώτιστο καθήκον όλων μας είναι η
διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Τα Επιμελητήρια της χώρας επικροτούν τα μέτρα που
έχουν ληφθεί από το Υπουργείο Υγείας και φροντίζουν για τη διάδοσή τους στα μέλη και
γενικότερα στους πολίτες. Είναι αναμενόμενο η κρίση αυτή να επηρεάσει πολύ σοβαρά όλους τους
κλάδους της οικονομίας μας και μάλιστα σε μια εποχή που προσπαθούσε να ορθοποδήσει μετά από
την μακροχρόνια οικονομική κρίση.

Έτσι, σοβούσης της πανδημίας που βιώνει η χώρα με την επέλευση του κορωνοϊού COVID-19
και στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσής του, εξεδόθησαν μεταξύ άλλων η
υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19030/17-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. (ΦΕΚ 915/17-3-2020),
καθώς και η ΠΝΠ (ΦΕΚ 68Α /20.03.2020).

Όμως, δεχόμαστε συνεχώς από τα μέλη μας έναν τεράστιο όγκο αιτημάτων, που οδηγούν προς
την κατεύθυνση της γενίκευσης των όσων μέτρων έχουν ανακοινωθεί.

Η οριζόντια εφαρμογή των μέτρων σε όλους τους κλάδους της εθνικής μας οικονομίας,
θεωρούμε πως είναι η ορθότερη επιλογή για την στήριξη της.

Κύριε Υπουργέ,

Πολλές επιχειρήσεις έχουν εξαιρεθεί από το προστατευτικό πλαίσιο, τόσο αναφορικά με τη
λειτουργία τους όσο και με την παροχή διευκολύνσεων και ενισχύσεων που έχουν δοθεί σε άλλους
κλάδους της οικονομίας, ενώ πλήττονται στον ίδιο βαθμό και με τις λοιπές επιχειρήσεις, η λειτουργία
των οποίων ανεστάλη.

Καλούνται έτσι να παραμείνουν ανοιχτές προκειμένου να εξυπηρετήσουν έκτακτες ανάγκες
καταναλωτών. Άρα, οι εταιρίες αυτές όχι μόνο δεν επιτρέπεται να κλείσουν, αλλά καλούνται να
υφίστανται όλα τα καθημερινά έξοδα λειτουργίας προκειμένου να συντηρούν μηδενικές πωλήσεις,
ιδιαίτερα τώρα και μετά και τον περιορισμό κυκλοφορίας των πολιτών που η πτώση του κύκλου
εργασιών θα είναι τραγική. Η εξαίρεση των λοιπών επιχειρήσεων από μια ουσιαστική ρύθμιση
λειτουργίας και από τη λήψη μέτρων ελάφρυνσης, επιβαρύνει δυσβάσταχτα τις επιχειρήσεις με
υπέρογκα κόστη και δαπάνες.

Καλούνται, επί της ουσίας, να διατηρήσουνε ανοιχτές τις επιχειρήσεις τους με όλους τους
κινδύνους υγιεινής και ταυτόχρονα να χρηματοδοτούνε μια αγορά χωρίς πωλήσεις. Τα καθημερινά
κόστη δημοσίου, ΔΕΚΟ, εμπορευμάτων, πληρωμές σε τρίτους όπως τράπεζες εξακολουθούν να
υφίστανται, ενώ παράλληλα δεν υπάρχουν υποψήφιοι καταναλωτές/αγοραστές στους δρόμους.
Η λύση του να κλείσουνε τις επιχειρήσεις τους εκούσια και μονομερώς δεν είναι η και ενδεικτική,
καθώς οι υποχρεώσεις τους παραμένουν στο ακέραιο και μάλιστα πολλαπλασιάζονται σε συνδυασμό
με ανύπαρκτα έσοδα. Οι επιχειρήσεις θα πλήττονται σε κάθε περίπτωση.

Κύριε Υπουργέ,

Αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα με πλήρη συνείδηση της κατάστασης και των νέων συνθηκών,
στις οποίες ΟΛΟΙ καλούμαστε να λειτουργήσουμε και να ζήσουμε.

Προκειμένου όμως οι επιχειρήσεις να είναι βιώσιμες και στο μέλλον, ΖΗΤΟΥΜΕ την άμεση επέκταση
παροχής των διευκολύνσεων και ενισχύσεων σε όλες ανεξαρτήτως τις επιχειρήσεις , όπως αυτές που
θα δοθούν ή έχουν δοθεί σε άλλους κλάδους της οικονομίας, που έχουν κλείσει με κρατική απόφαση.
Πιστεύουμε πως θα πράξετε ό,τι απαιτείται για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της
χώρας. Στην προσπάθεια αυτή θα μας βρείτε αρωγούς.