Τα μέτρα που εφαρμόζει στις εγκαταστάσεις για την προστασία των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορωνοϊού, παραθέτει αναλυτικά η διοίκηση της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ» σε επιστολή που έφτασε σήμερα στον Δήμο Αριστοτέλη, μετά από προηγούμενο έγγραφο αίτημα του Δημάρχου κ. Στέλιου Βαλιάνου, που ήδη είχε σταλεί την περασμένη Παρασκευή.

Σε υλοποίηση δε της πρότασης του Δημάρχου Αριστοτέλη που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στη διάρκεια της χθεσινής δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος θα προωθήσει το απαντητικό έγγραφο της επενδύτριας εταιρείας, στο Υπουργείο Υγείας και στον ΕΟΔΥ, προκειμένου να εκφράσουν αρμοδίως γνώμη για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των μέτρων και να αποφασίσουν αν συντρέχει λόγος επέκτασης των μέτρων, ή προσωρινής αναστολής μέρους, ή του συνόλου της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην περιοχή, για όσο διαρκεί η απειλή του κορωνοϊού.

Ο κ. Βαλιάνος ενημέρωσε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο για τις σχετικές ενέργειές, στη διάρκεια της σχετικής προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης που ζήτησε η αντιπολίτευση .

Ανέφερε, ότι ήδη έχει αποστείλει την υπ΄αριθ. πρωτ. 5491/20-03-2020 επιστολή προς την Διοίκηση της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός», με θέμα: «Ενέργειες ανάσχεσης διασποράς του κορωνοϊού». Σε αυτήν ζητά να λάβει γνώση για την πρόθεση της εταιρείας σχετικά με τη συνέχιση λειτουργίας και θέτει ερωτήματα για την επαρκή λήψη προληπτικών μέτρων, υπό το πρίσμα μάλιστα του μεγάλου αριθμού απασχολουμένων στην εταιρεία.

Ακολούθως εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία πρόταση του Δημάρχου Αριστοτέλη κ. Στέλιου Βαλιάνου: «Ο Δήμος Αριστοτέλη να θέσει άμεσα (αν είναι δυνατόν εντός 24ώρου) υπόψη του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας την ενημέρωση που θα λάβει από την εταιρεία για τα μέτρα προστασίας που εφαρμόζει. Σε περίπτωση που τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται δεν κριθούν επαρκή και κατάλληλα τότε να ζητήσει από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας είτε να επιβάλλουν τα κατάλληλα μέτρα είτε να εξετάσουν το ενδεχόμενο προσωρινής αναστολής λειτουργίας μέρους ή του συνόλου των εργασιών της εταιρείας , με σαφή πρόβλεψη για την συνέχιση λειτουργίας των εγκαταστάσεων που αφορούν την περιβαλλοντική προστασία».

Επισυνάπτεται η απαντητική προ τον κ. Δήμαρχο επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου της «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ» κ. Δημήτρη Δημητριάδη, με τα παρατιθέμενα μέτρα για τον κορωνοϊό.

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Μέσα σε αυτές τις πρωτόγνωρα έκτακτες συνθήκες που βιώνει ολόκληρη η χώρα με την
διασπορά του ιού Covid-19, η υπευθυνότητα – προσωπική, συλλογική, εταιρική – αποτελεί
το υπ’ αριθμόν ένα όπλο απέναντι σε έναν εχθρό που μας απειλεί όλους ανεξαιρέτως.

Η Ελληνικός Χρυσός, όπως σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή, λειτουργεί με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των ανθρώπων της και της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Αριστοτέλη, με την οποία η δραστηριότητά μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη, και με στέρεες σχέσεις εμπιστοσύνης. Ακόμα περισσότερο τώρα και με ακόμα μεγαλύτερη ένταση και επαγρύπνηση υπό το φως των νέων εξελίξεων, εκτός από την πλήρη συμμόρφωση με τις
οδηγίες της Πολιτείας και των αρμόδιων φορέων Υγείας, η εταιρεία μας έχει δράσει με αμεσότητα, υιοθετώντας σειρά προληπτικών μέτρων για την προστασία και την ενημέρωση του προσωπικού της, διασφαλίζοντας παράλληλα την επιχειρησιακή της συνέχεια και λειτουργία.

Συγκεκριμένα:

-Παύση των φυσικών εσωτερικών και εξωτερικών συναντήσεων ή εκπαιδεύσεων
και υιοθέτηση της εξ αποστάσεως διεξαγωγής τους μέσω διαθέσιμων εργαλείων
τηλεδιάσκεψης.
-Εφαρμογή τηλε-εργασίας σταδιακά στα γραφεία των εγκαταστάσεων.
-Απομάκρυνση από την εργασία εργαζομένων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.
-Οδηγία ενημέρωσης προς την εταιρεία από εργαζόμενους που έχουν ταξιδέψει στο
εξωτερικό ή έρθει σε επαφή με κρούσμα.
-Απαγόρευση των ταξιδιών και επισκέψεων από το εξωτερικό από και προς τις
εγκαταστάσεις μας.
-Απαγόρευση εισόδου στις εγκαταστάσεις σε συνεργάτες/προμηθευτές που
βρέθηκαν ή έρχονται από το εξωτερικό.
-Απαγόρευση στους προμηθευτές να προσλάβουν νέο προσωπικό που προέρχεται
από το εξωτερικό.
-Περιορισμός μετακίνησης προσωπικού με εταιρικά λεωφορεία και παροχή
επιδόματος καυσίμων για μετακίνηση με ιδιωτικά οχήματα.
-Έκδοση οδηγιών για την προστασία του προσωπικού που είναι αρμόδιο για τις
φορτώσεις εμπορικών πλοίων στο λιμάνι του Στρατωνίου.
-Επιβολή μέτρων ατομικής προστασίας (χρήση μάσκας και γαντιών) στους οδηγούς
μεταφορικών οχημάτων που διέρχονται των εγκαταστάσεών μας.
-Διανομή σε όλες τις θέσεις εργασίας μασκών προσώπου και αντισηπτικών
διαλυμάτων για τα χέρια σε όλα τα εργοτάξια και εξασφάλιση ικανών ποσοτήτων σε
ως απόθεμα ασφαλείας.
-Συνεχής λήψη της θερμοκρασίας και μέτρηση οξυγόνου στους εργαζόμενους των
μεταλλείων, καθώς και απολυμάνσεις.
-Ενίσχυση φύλαξης στην πύλη του Μεταλλείου Ολυμπιάδας προκειμένου να
καλύπτονται: α) η θερμομέτρηση των εργαζομένων β) η καταγραφή των οχημάτων
του προσωπικού που δεν έρχεται πλέον με λεωφορεία, γ) η τήρηση των αποστάσεων
ασφάλειας των υπό μέτρηση εργαζομένων και δ) η επιτήρηση του εργοταξιακού
δρόμου από το γεφυράκι ως το Μοναστήρι από το patrol της εταιρείας security.
-Έκτακτοι έλεγχοι στις υγειονομικές υποδομές των εργοταξίων και απολυμάνσεις.
-Εκπαίδευση του προσωπικού υγείας σε περίπτωση που απαιτηθεί να διαχειριστεί
ύποπτο κρούσμα.
-Σύσταση ειδικής ομάδας διαχείρισης κρίσεων με συγκεκριμένο σχέδιο για την
περίπτωση εμφάνισης ύποπτου κρούσματος στις εγκαταστάσεις της Ελληνικός
Χρυσός.
-Ειδικός διαγνωστικός έλεγχος σε περίπτωση που εργαζόμενος παρουσιάσει
συμπτώματα COVID-19.
-Εκπόνηση σχεδίου απομόνωσης σε περίπτωση που εργαζόμενος ή εργολάβος /
προμηθευτής παρουσιάσει συμπτώματα COVID-19.
-Σε καθημερινή βάση, ενημέρωση από το Κέντρο Επιχειρήσεων σχετικά με τις
μετρήσεις θερμοκρασίας που διεξάγονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.
-Καμπάνια ενημέρωσης του συνόλου των εργαζομένων τόσο ηλεκτρονικά όσο και
με αναρτήσεις φυλλαδίων και ανακοινώσεων με γραπτές οδηγίες.
-Οδηγίες μέσω email για τη διαχείριση πιθανών κρουσμάτων με συμπτώματα.
-Καθημερινή ενημέρωση του προσωπικού για τις εξελίξεις αναφορικά με την
εξάπλωση του ιού στην χώρα, για τα τρέχοντα κυβερνητικά μέτρα, καθώς και για τα
μέτρα που λαμβάνει η εταιρεία προϊόντος του χρόνου.

Με γνώμονα την προστασία της κοινότητας που δραστηριοποιούμαστε, σας κοινοποιούμε τα παραπάνω κύρια μέτρα που η εταιρεία έχει λάβει μέχρι σήμερα, διαβεβαιώνοντάς σας ότι παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της κατάστασης αναπροσαρμόζοντας το σχεδιασμό μας όπου χρειάζεται, παρέχοντας τακτική ενημέρωση στους εργαζομένους μας και την τοπική κοινωνία.

Με εκτίμηση,
Για την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.

Δημητριάδης Δημήτρης
Αντιπρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος