Στο πλαίσιο των μέτρων ασφάλειας που λαμβάνονται για την αποτροπή διασποράς του covid-19 , η Διοίκηση του Γεν. Νοσοκομείου Χαλκιδικής, με την συνεργασία του Δήμου Πολυγύρου, και του Ν.Π. “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ”, ενημέρωσαν πως θα υπάρχει ελεγκτής γιατρός κάθε Παρασκευή από τις 12:00 ως τις 14:00 στο χώρο του ΚΑΠΗ Πολυγύρου (παλιού Νοσοκομείου).

Αναλυτικά, η ενημέρωση: 

Στο πλαίσιο των μέτρων ασφάλειας που λαμβάνονται για την αποτροπή διασποράς του covid-19 , η Διοίκηση του Γεν. Νοσοκομείου Χαλκιδικής, με την συνεργασία του Δήμου Πολυγύρου, και του Ν.Π. “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ” ανακοινώνει ότι ο ελεγκτής γιατρός θα βρίσκεται κάθε Παρασκευή από τις 12:00 έως και τις 14:00 στον χώρο του Κ.Α.Π.Η. Πολύγυρο (παλιό Νοσοκομείο).

Η ανακοίνωση αφορά σε:

1. γνωματεύσεις και παραπεμπτικά που εκδίδουν οι γιατροί του Νοσοκομείου Χαλκιδικής καθώς και οι ιδιώτες γιατροί του Δήμου Πολυγύρου.

2. γνωματεύσεις και παραπεμπτικά για κατοίκους του διευρυμένου Δήμου Πολυγύρου ( η διεύθυνση για την κατοικία θα πρέπει να είναι αυτή που αναγράφεται στο ηλεκτρονικό παραπεμπτικό ή στη γνωμάτευση τους).

3. Ο ελεγκτής γιατρός δεν θα σφραγίζει παραπεμπτικά – γνωματεύσεις άλλων Δημόσιων και Ιδιωτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων .