Αποτελεί μία έκτακτη δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την υποστήριξη ατόμων και ευάλωτων ομάδων από τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19.

Ποια είναι αυτή; Η διάθεση τηλεφωνικής γραμμής ψυχοκοινωνικής στήριξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για παροχή ψυχοκοινωνικής – ψυχολογικής υποστήριξης από εκπαιδευμένα στελέχη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στην τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης:
210 3613574 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.00 έως 15.00