Υπηρεσία τηλεϊατρικής προσφέρεται πλέον από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

#κανένας_μόνος #μένουμε_σπίτι