Η Σιθωνία βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο των έντονων καιρικών φαινομένων δημιουργώντας πολλά προβλήματα σε αρκετές περιοχές όπως και στη Σάρτη.

Ο πρόεδρος του διαμερίσματος σχολιάζει στη Χαλκιδική Πολιτική τα προβλήματα και την επόμενη μέρα: