Η Ανώνυμη Εμπορική, Βιομηχανική και Τεχνική Εταιρεία
«ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ» στις 9/4/2020 κατέβαλε το Δώρο Πάσχα, νωρίτερα από
κάθε άλλη χρονιά, σε όλο το προσωπικό της για λόγους ψυχολογικής τόνωσης,
ανεξάρτητα από το εάν έχει ενταχθεί ή όχι στην Αναστολή Σύμβασης Εργασίας
και άσχετα από το χρονικό όριο της καταβολής του, που είναι η 30/06/2020, λόγω
της πανδημίας του κορωνοϊού, που μαστίζει όλον τον πλανήτη!

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κ. Γιάννης Αρζουμανίδης
ευχαρίστησε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας καθώς και τους
εργατοτεχνίτες οικοδόμους που απασχολούνται στις επεκτάσεις των κτιριακών
εγκαταστάσεων της επιχείρησης για την αφοσίωση και την προσαρμοστικότητα
που επέδειξαν κάτω από τις νέες δύσκολες συνθήκες και ευχήθηκε να τελειώσει
σύντομα αυτή η «περιπέτεια» ώστε να επιστρέψουμε όλοι υγιείς και δυνατοί στην
κανονικότητα της καθημερινότητας!

Η ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. μετά από 45 χρόνια δραστηριότητας στο
χώρο της αυτοκίνησης μπορεί και σήμερα παρά τις δύσκολες, λόγω κορωνοϊού,
επικρατούσες συνθήκες, να καλύψει κάθε είδους ανάγκη του καταναλωτή:
αυτοκίνητα, ειδικά οχήματα, τρακτέρ, καινούρια και μεταχειρισμένα,
μακροχρόνιες μισθώσεις και ημερήσιες ενοικιάσεις, ανταλλαγές,
προγράμματα χρηματοδοτήσεων, ασφάλειες, μετατροπές και μετασκευές
είναι μερικές από τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας. Υπερσύγχρονα
πολυσυνεργεία, φανοβαφεία, πλυντήρια, λιπαντήρια και το πρατήριο υγρών
και αερίων καυσίμων συμπληρώνουν τη γκάμα των υπηρεσιών και των
εμπορευμάτων της ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε., που παρέχονται ακόμη και
χωρίς προκαταβολή, σε συνδυασμό με πολλές άτοκες δόσεις!