Έφτασαν αμέσως στην περιοχή 3 οχήματα της ομάδας εθελοντών ΔΡΑΓΟΥΝΤΕΛΙ και 2 της  πυροσβεστικής.

αιτία ανάφλεξης η  εστία θέρμανσης που βρίσκονταν στο αυτοσχέδιο θερμοκήπιο .

Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας