Χθες επιβλήθηκαν 29 διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ στην #Κεντρική #Μακεδονία για μετακινήσεις εκτός περιφερειακής ενότητας τόπου κατοικίας και αφαιρέθηκαν από 17 οχήματα τα στοιχεία κυκλοφορίας για 60 ημέρες!

Επιπλέον επιβλήθηκαν 187 διοικητικά πρόστιμα των 150 ευρώ για άσκοπες μετακινήσεις!
 Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας!