Με μέγιστο αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμό, έχοντας στόχο την βέλτιστη έκβαση του ασθενή και το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας, το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής συμμετέχει από την πρώτη στιγμή στη μάχη κατά της πανδημίας COVID 19.;

Στο πλαίσιο αυτό και για την καλύτερη προστασία όλων ελήφθησαν έκτακτα μέτρα που παρατίθενται συνοπτικά παρακάτω: