Η ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ καλεί τους υποψήφιους δικαιούχους να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3.3: Άρθρο 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα).

Το Μέτρο εφαρμόζεται στην Τοπική Κοινότητα Πυργαδικίων, Δημοτική Κοινότητα Αμμουλιανής, Δημοτική Κοινότητα Ιερισσού, Τοπική Κοινότητα Νέων Ρόδων, Τοπική Κοινότητα Ολυμπιάδος, Τοπική Κοινότητα Ουρανοπόλεως του Δήμου Αριστοτέλη καθώς και στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου, Δημοτική Κοινότητα Συκέας και στην Τοπική Κοινότητα Σάρτης του Δήμου Σιθωνίας, και αφορά αιτήσεις από ΟΤΑ Α & Β βαθμού καθώς και φορείς τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 30/04/2020, ώρα 08:00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 31/08/2020, ώρα 16:00
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.anetxa.gr/prosklisi-ypobolis-protaseon-dimos