Κοινοποιείται η υπ.αριθ.πρωτ. 34476/2020 Απάντηση στην Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Απ. Πάνας στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών μέσω εγγράφου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας μετά της συνημμένης απάντησης της εταιρείας ΕΛΤΑ Α.Ε. ως καθ΄  ύλην αρμόδιας με θέμα : «Πολιτικές υποβάθμισης των ΕΛ.ΤΑ. με συνεχόμενες απολύσεις συμβασιούχων-Υποβάθμιση του Καταστήματος ΕΛ.ΤΑ της Νικήτης και όλων των Καταστημάτων ΕΛ.ΤΑ. της Χαλκιδικής».

Με την παραπάνω Ερώτηση ο κ. Πάνας ζήτησε από την Κυβέρνηση να διευκρινίσει εάν υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο για τη Διοίκηση και τη μελλοντική πορεία των Καταστημάτων  ΕΛ.ΤΑ. του Δήμου Σιθωνίας αλλά και της Χαλκιδικής, όπως επίσης και ποιος είναι ο προγραμματισμός για τους απολυμένους συμβασιούχους εργαζόμενους του φορέα.

Στο σχετικό έγγραφο της Απάντησης αναφέρεται μεταξύ άλλων, ότι δεν προβλέπεται κάποια αναστολή λειτουργίας ή αλλαγή λειτουργίας Καταστήματος στα συνολικά 14 Καταστήματα και 15 Ταχυδρομικά Πρακτορεία της Χαλκιδικής στην παρούσα φάση. Διαθέσιμες επίσης είναι 2-μηνες συμβάσεις που προκηρύχθηκαν για την πρόσληψη 520 ατόμων εποχικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ χωρίς δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Όσον αφορά το γενικότερο πλάνο της αναβάθμισης και εξυγίανσης της λειτουργίας των ΕΛ.ΤΑ. δεν δίνεται ακριβής διευκρίνιση, που να βασίζεται σε ολοκληρωμένο προγραμματισμό δράσης και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για προκήρυξη μόνιμων θέσεων εργασίας.

Ο κ. Πάνας σχολίασε σχετικά: « Η δήλωση της συνέχισης της λειτουργίας των Καταστημάτων ΕΛ.ΤΑ. του Νομού Χαλκιδικής, έπειτα από τη σχετική κοινοβουλευτική μου παρέμβαση είναι θετική αλλά δεν πρέπει να μας εφησυχάζει. Είναι απαραίτητο και χρονικά αμετάκλητο η Κυβέρνηση να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις προκειμένου να οργανωθεί προγραμματικά η πορεία των ΕΛ.ΤΑ. Και αυτό δε μπορεί να προκύψει με την προκήρυξη δίμηνων συμβάσεων για τους συμβασιούχους. Θα συνεχίσω να παρεμβαίνω με θετικό τρόπο προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών στη Χαλκιδική για την σωστή εξυπηρέτηση των πολιτών της».